Saqi Taal Ba Di Da Saat Vi Lyrics – Nashenas

by Waqas Sikandari on November 30, 2011 · 0 comments

Saqi taal ba di da saat vi, ka ba navi
La jahana ba muhlat vi, ka ba navi

Saqi dak da mayu jaam pa mayi-e-naab ka
taal ba hasi farghat vi, ka ba navi
La jahana ba muhlat vi, ka ba navi

Da wisaal wada di wakra, sta sugand dai
Pa da kaar ki ba ghaflat vi, ka ba navi
La jahana ba muhlat vi, ka ba navi

Pa rishtya va mata wuwaya ta deyba
Chi da ranz ba mi sehat vi, ka ba navi
La jahana ba muhlat vi, ka ba navi

Leave a Comment

Previous post:

Next post: