Zrre Chi Mayan Shi Naqarar Shi Lyrics – Obaidullah Jan

by Waqas Sikandari on November 30, 2012 · 0 comments

Zrre chi mayan shi naqarar shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Awale wraz pethe yaari wee da ashuq aw mashuq
Dwahame wraz khabare bya shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Stergi chi khwashi krri da zrra, na hereezhi haghe shayest
Tsok chi rahi da ishq par lar shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Pa tawizo ba sterrey ki thol da watan mullayan
Chi marawar da har cha yaar shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Da begano tsakha geela nashta Abdul Khaliqa
Tsok chi da khpal dosta azaar shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Leave a Comment

Previous post:

Next post: