Nan Da Jamee Makham Da Jarri Shpa Da – Sardar Ali Takkar

by Waqas Sikandari on November 5, 2013 · 0 comments

Da Jamee MakhamFor Those Who Cant Read Pashto

Nan Da Jamee Makham, Da Jarri Shpa Da
Poost Shabnami Baran Bahir Waregi

Ghara Da Aur o Khayam, Shuru Qissa Da
Da Shair Sur o Sitar, Mayan Ghagegi

Tang o Takor da Zhuwand,Naz o Masti Da Janan
Shrang Da Zawani ki Patt, Shahtar Da Gham Wakhi

Khanda Masti Da Saqi, Buth Parasti Da Saqi
Stanbey Da Marg Sara, Da Ghongoro Shrang Wakhi

O Nan Da Jami Makham Da jari Shapa Da
Poost Shabnami Baran Bahir Warezhe
Yaar Shuro Kare Mata Da Gham Qissa Da
Kala Muske She, Kala Zharegi

Leave a Comment

Previous post:

Next post: