Waqas Sikandari

Aye Khoshnama Nawakey Raaza Raaza Lyrics – Obaidullah Jan

by Waqas Sikandari on November 30, 2012 · 0 comments

Zrre Chi Mayan Shi Naqarar Shi Lyrics – Obaidullah Jan

by Waqas Sikandari on November 30, 2012 · 0 comments

Da Saaba Badaa Guzar Pur Chaman Lyrics – Nashenas

by Waqas Sikandari on November 30, 2012 · 1 comment

Zema Kandahara Da Zmaru Watana Lyrics – Nashenas

by Waqas Sikandari on November 29, 2012 · 0 comments