LYRIC

Faramosh may kaa da sta pa mena zan.
Zan la saa dy balky umer jawedan.

Laka za che sta da gham pandona akhLam.
Dumra pand ahesty nashi palawaan.

Da ba saa rang she che taa da kaal wada krey?
O Pa ma nateregi Be-Ta yo zamaan.

Ka la dara ye sharey o ka predy taa.
Der mayan dy sta pa makh Abd-u-Rehman

Faramosh May Kaa Da Sta Pa Mena Zan Lyrics
Singer: Haroon Bacha

Poet: Rehman Baba
Contributed By: Ansar Ahmad Sagar (Karak, KPK)


Added by

wsikandari

SHARE

  1. Múhãmmãd Kãif Wãzir

    February 26, 2015 at 12:45 am

    nic song

  2. Kinza Zarin

    December 4, 2015 at 12:56 pm

    nice

We appreciate your comments

ADVERTISEMENT