Aye Khoshnama Nawakey Raaza Raaza Lyrics – Obaidullah Jan

by Waqas Sikandari on November 30, 2012 · 0 comments

Qadam rawakhla kheeraman pa Bismillah nawakey
Aye khoshnama nawekey, raaza raaza

Nawakey dze da plar da kore, waar na ke khataa
Tar tsang niweley ye khpal wrore, waar na ke khataa
Ajaab shadi da pur ta jorre, waar na ke khataa
Khpuley hamzoly nan ratholee dey pur ta nawekey
Aye khoshnama nawekey, raaza raaza

Wos dey pur takht kshenewey dasey, jarra ma kawaa
Dawra da khwashey ba dey raasee, jarra ma kawaa
Wror ba dey rasey, laar dey basi, jarra ma kawaa
Chi zarghoon qand ba wos dar maat ki pur sar sta nawakey
Aye khoshnama nawekey, raaza raaza

Pa sre wopand kee ba dee byayee, pa shpa de waade
Khozhey sandari ba pur ta wayee, pa shpa de waade
Cheeraghan bal wa makhta sta wee, pa shpa de waade
Woshki krre paakey pa dusmal, prezhde zharra nawakey
Aye khoshnama nawekey, raaza raaza

Takht da waade da shpe awaar dey, pa sam maydan kee
Nawe aw zum dwarre walarr we, pa sam maydan kee
Ainah-masap ye dher zor ghwarrey, pa sam maydan kee
Da zum da khwa khpalwan gulan pashey pur ta nawakey
Aye khoshnama nawekey, raaza raaza

Dwarro janibo ta tabriq nan pa sher ki wayem
Mubarakey darta Sadiq nan pa sher ki wayem
Tabriq Sayed Abdul Khaliq nan pa sher ki wayem
Sine palaw khuday di mi ki modaam sta nawakey
Aye khoshnama nawekey, raaza raaza

{ 0 comments }

Zrre Chi Mayan Shi Naqarar Shi Lyrics – Obaidullah Jan

by Waqas Sikandari on November 30, 2012 · 0 comments

Zrre chi mayan shi naqarar shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Awale wraz pethe yaari wee da ashuq aw mashuq
Dwahame wraz khabare bya shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Stergi chi khwashi krri da zrra, na hereezhi haghe shayest
Tsok chi rahi da ishq par lar shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Pa tawizo ba sterrey ki thol da watan mullayan
Chi marawar da har cha yaar shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

Da begano tsakha geela nashta Abdul Khaliqa
Tsok chi da khpal dosta azaar shi
Thole shpa zharrey par sahar shi

{ 0 comments }

Da Saaba Badaa Guzar Pur Chaman Lyrics – Nashenas

by Waqas Sikandari on November 30, 2012 · 1 comment

Da saaba badaa guzar pur chaman bya kra
Pa chaman ki ranga-rang guluna wa kra

Binyaz sa khabar la naaza chinar sa dai
Sa da starghu balla wakhlam naaz pur ma kra

Za da khpla bakhta cha wuta paryad kram…
Chi parun yeh rata makh wu nin yeh sha kra..

Asheqy yeh sara saar wara balla da…
Ma pur zaan bandi kabula da balla kra..

Dar Khushal kam-zurai nayam chi ba daar kram..
Pa shkara nari waham chi zra yeh ra kar…

Da saaba badaa guzar pur chaman bya kra….

{ 1 comment }

Zema Kandahara Da Zmaru Watana Lyrics – Nashenas

by Waqas Sikandari on November 29, 2012 · 0 comments

Zma Kandahara da zmaru watana..
Zma da saar kashu Pashtanu watana..
Suni yaghi yeh, sadaqa di sama…
Da nafarmanu da yallu watana…

Bya di dar nashtu pani sawi vinam…
Bya di har gham pa khuraishedu raghaly…
Bya Arghasan di sa mujoona wahi…
Bya di Helmand pur masti du raghaly…

Bya da zaray turi da khrap yaduna…
Bya di pa sturghu ki oruna vinam…
Bya da Ayub sara lashkari raghlay…
Bya da redayu dastanuna vinam….

Sta da pailuchu dar bagraiyu jaar sham..
Sta da teru teghunu zan wagarzam…
Sta da ghurur sakha katta daguna…
Sta qahar wagarzam da nan wagarzam..

Da de Malahly Maiwandi tar khatta…
Bya Tor-Pekay da faranguna swazi…
Da de Babar da Panipath hangama…
Bya Shah Mahmud Isfahanona swazi…

Bya da Gurgheet pur koor marghai milma dai…
Bya da Mirwais pa nama wa ghurzai dai…
Bya da Ashraf da intiqam lamba da,
Bya di da qahar vini wa ghurzai dai…

Bya di laman pa shahidanu daka,
Bya da kuchni ghazi zangu zangawai..
Bya di pa wurayazu ki sailuna garzi…
Bya di pa ghaish ki zal-zalay wishawi…

Zma Kandahara da zmaru watana..
Zma da saar kashu Pashtanu watana.

{ 0 comments }