Afghan Songs

Da Saaba Badaa Guzar Pur Chaman Lyrics – Nashenas

by Waqas Sikandari on November 30, 2012 · 1 comment

Zema Kandahara Da Zmaru Watana Lyrics – Nashenas

by Waqas Sikandari on November 29, 2012 · 0 comments

Yaw Afghan Yu, Yaw Afghan Yu Lyrics – Ahmad Wali

by Waqas Sikandari on November 23, 2012 · 0 comments