LYRIC

Khalaq Badal Sho Ka Badal Shalo Wakhtuna
Jinakey Na Razi Gudar Ta, Jinakey Na Razi Gudar Ta
Khalaq Badal Sho Ka Badal Shalo Wakhtuna
Jinakey Na Razi Gudar Ta, Jinakey Na Razi Gudar Ta

Pa Khawa Ba Har Mazdigar Da Nazar Sail O
Mangi Pa Sar Wa Jinoo Jor Kare tail O
Da Gudar Har Gotai Ba Atar Pulail O
Os Pa Kialo Zee Spera Spera Badoona
Jinakey Na Razi Gudar Ta

Khalaq Badal Sho Ka Badal Shalo Wakhtuna
Jinakey Na Razi Gudar Ta, Jinakey Na Razi Gudar Ta

Ase Jadoo Oko Cha Pa Kali Kor
Da Gudar Pati Na Sho Sa Hajat Nor
Pa Dedanano Bande Orey Sha Oor
Mayanoono Ta Cha Okral Azaroona
Jinakey Na Razi Gudar Ta

Khalaq Badal Sho Ka Badal Shalo Wakhtuna
Jinakey Na Razi Gudar Ta, Jinakey Na Razi Gudar Ta

Tal Ba Mayanoono Kegi Dase Nasaazey
Dalta Ba Ra Nashi Bia Zulfe Darazey
Israra Garze Ba Os Dalta Yawaze
Che Zra Dhe Tang Shee Yadawa Zara Yadoona
Jinakey Na Razi Gudar Ta

Click Here To Submit Lyrics Of Any Pashto Song You Know. We Will Really Appreciate


Added by

wsikandari

SHARE

We appreciate your comments

ADVERTISEMENT